Платформата за електронна търговия Next Basket с доставки до 28 държави в Европа и със стремеж за разширение

10.03.2023 г.2 мин.

Нидерландската платформа за електронна търговия Next Basket ще работи с 28 европейски държави. Тя предлага на бизнес общността в сферата на търговията разширение към нови пазари с минимални инвестиции. А от екипа планират да осигуряват доставки и извън рамките на Европа.

Next Basket предлага широк набор от допълнителни услуги, с което да направи процеса на международните продажби по-успешен. Услугите, които до този момент предлага, са пълно счетоводно обслужване на бизнеси с международни продажби, търговски и правни консултации за бизнеси с различен размер, автоматизиран превод на сайтове според официалния език на всяка държава и др. По-този начин се стимулират продажбите, навременните доставки и удовлетворението на крайните клиенти.

Платформата ще предлага надеждна и бърза доставка в партньорство с доказани лицензирани международни доставчици до 28 европейски държави, които са България, Румъния, Гърция, Кипър, Сърбия, Северна Македония, Унгария, Словения, Чехия, Словакия, Хърватия, Полша, Англия, Малта, Австрия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Белгия, Люксембург, Швеция, Норвегия, Холандия, Дания, Литва, Естония и Латвия.

Статистика на Европейската комисия показва, че се очаква пазарът на електронна търговия в Европа да нарасне с 9.98% в периода от 2023 г. до 2027 г., което ще доведе до пазарен обем от 1.057 трлн. щатски долара през 2027 г.

Източник на снимковия материал: canva.com