Проучване показва, че се очаква пазарът на облачните ERP системи значително да нарасне до 2027 г.

11.01.2023 г.2 мин.

Очаква се глобалният пазар на облачните ERP системи (Cloud ERP) да нарасне до 130 млрд. долара през 2027 г. при общ годишен темп на растеж от 15%. Това показва анализ на агенцията за маркетингови проучвания Markets and Markets Research.

Изследването сочи още, че размерът на корпоративния сегмент може да нарасне значително през този период. Малките и средни предприятия също започват да внедряват ERP решения и услуги, с които да подобрят своята оперативна ефективност. 

По-големите предприятия влагат значителни суми за научно-изследователска и развойна дейност в производствения сектор, което им позволява да използват напреднали дигитални решения, включително облачно ERP за подобрение на бизнес процесите си.

Освен това инвестициите в ERP семинари и обучения помага на служителите да се запознаят с последните тенденции и технологични постижения на пазара на Cloud ERP.

Облачното ERP е предназначено за важни и критични индустриални сектори, като IT и сектора на услуги, базирани на информационни технологии (IteS). Благодарение на него се подобрява генерирането на приходи и анализът на клиентите, а разходите се намаляват. Освен това осигурява бързи и ефективни доставки на подходящи за пазара продукти.

Източник на снимковия материал: unsplash.com