Какво представлява Conversion Rate Optimization (CRO) и как може да бъдe от полза за онлайн търговците?

13.09.2023 г.2 мин.

В дигиталния маркетинг „Оптимизация на коефициент на конверсия“ или Conversion Rate Optimization (CRO) е термин, с който се означава делът потребители, които в даден сайт извършват действие, различно от просто наблюдение. Това действие най-често са продажбите. Показателят измерва процента от хората достигнали до сайта, които са предприели търсеното от бизнеса действие. Това разясни специалистът Ростислав Георгиев, част от eCommerce Academy Awards 2023, в свое интервю за Manifesto.bg.

Ръстът на коефициентa показва повишаване на броя важни за бизнеса действия, които са изпълнени на сайта, научи още ПромоТех.bg. По този начин търговците могат да сравнят ефективността на различните канали, от които получават трафик.

Какво включва CRO?

  • Анализ на потребителското поведение, установяването на проблемни зони и потенциални аспекти за подобрение в сайта;
  • Отстраняване на тези проблеми и имплементиране на подобрения с цел увеличаване на продажбите и повишаване ефективността на сайта;
  • Подход, базиран на данни, който разчита на изпитани тестове, обратната връзка от клиенти и други аналитични методи за взимане на информирани решения.
  • Този процес отнема значително време, но CRO дава възможност на онлайн търговците да реагират на промените на платформите и поведението на потребителите.

Източник на снимковия материал: canva.com