E-commerce речник: Какво представлява ROI и какви са начините за измерването му?

10.07.2024 г.3 мин.

Отново се спираме на важен елемент от богатата гама на специфични термини, съкращения и дори жаргон, свързани с електронната търговия и маркетинга. Днес ще обърнем внимание на ROI, или т.нар. възвръщаемост на инвестицията. В повечето индустрии това е може би най-важният показател за измерване на ефективността на дадена инвестиция. На каква информация е носител и как може да бъде определен? Елате с нас на преглед по темата!

Return of Investment (ROI) в буквален превод означава възвръщаемост на инвестицията и е популярна мярка за измерване на ефективност.

В редица индустрии се използва с цел оценка на печалби, генерирани въз основа на дадена инвестиция, като може да се използва и при сравнение на печалбите на две или повече инвестиции.

Метод за изчисление

Най-лесният и много опростен начин за определяне на ROI е чрез тази формула:  

ROI = (нетна печалба/стойност на инвестицията) x 100%

Можем да дадем следния пример:
За целта на примера, ще разпределим следния бюджет на един онлайн магазин: 1000 лв. за инвентар и 250 лв. за маркетинг. 

Ако бъдат продадени продукти за 1500 лв., а цялата инвестиция възлиза на 1250 лв., то печалбата ще бъде 250 лв.

Ако се приложат стойностите в посочената формула, ще бъде изчислена и  възвръщаемостта на тази инвестиция:

ROI = (250/1250) x 100% = 20%

Разбира се, формулата дадена за пример, не включва редица допълнителни фактори, като време и други разходи.

Стратегии за оптимизиране на ROI в маркетинга

Обикновено маркетинговата кампания зависи от предопределен бюджет, а за да бъде той максимално ефективен, могат да се използват следните стратегии:

  • А/Б тестване, метод, който вече сме дискутирали в отделна тема;
  • Опознаване на целевата аудитория: Ако познавате целевата си аудитория, ще имате насока какви маркетингови подходи и стратегии можете ефективно да приложите;
  • Оптимизация на уеб сайта: Независимо от това колко впечатляващи са маркетинговите Ви кампании, ако уеб сайтът не е оптимизиран и не е взето под внимание потребителското преживяване, ROI може да е много нисък.

За да се постигне максимална възвръщаемост, необходимо е предварително планиране. Едно от предимствата на работа в конкурентна индустрия е, че план може да бъде изграден въз основа на грешките и успехите на конкуренцията. 

Ще продължим с темата за ROI в част 2.

ПромоТех.bg подготви материала с помощта на информация от nextbasket.com.

Източник на снимковия материал: canva.com