Retail media: Какво обхваща терминът и какви са стандартите за измерване на успех?

07.06.2024 г.2 мин.

Многократно сме засягали различни метрики и термини в необятните полета на електронната търговия. Вече обсъдихме как подходите и резултатите зависят често от конкретната индустрия, продукт, целева аудитория и други фактори. При толкова неизвестни, как би могъл да бъде измерен успех в дадена област?  IAB Europe дава ясен отговор на 25 април т.г. в Брюксел, като издава официален стандарт за измерване на retail media в Европа. Какво точно представлява т.нар. retail media и какво включва новият стандарт? Ще разгледаме в следващите редове.

IAB Europe е асоциация на европейско ниво, която насърчава индустриалното сътрудничество за предоставяне на рамки, стандарти и индустриални програми, които позволяват на бизнеса да процъфтява на европейския пазар.

Най-общо retail media обхваща маркетиране към потенциален клиент, когато той се намира в най-близкия момент до покупка или на фаза избор между брандове. Обичайните техники включват реклама в магазина на бизнеса, онлайн реклама, карти за лоялност, ваучери и др.

Официалният стандарт на IAB Europe е базиран на резултати, изводи и опита на редица специалисти в сферата на търговията, консултации с търговци и маркетингови агенции. Покрити са следните области:

  • Primary Media Metrics: Включва видимост, невалиден трафик (IVT);
  • Метрики за атрибути;
  • Допълнителни Retail Media изводи;
  • Бъдещи съображения.

Retail media е сравнително нов феномен, който обхваща рекламно пространство при търговците на дребно: уеб сайт реклами, в т.нар. marketplaces, приложения на търговците или реклами (ads) във физическите магазини.

Можете да разгледате пълния документ с официалните стандарти ТУК.

ПромоТех.bg подготви материала с помощта на информация от iabeurope.eu.

Източник на снимковия материал: canva.com