User Experience и съвети за подобряване на потребителското изживяване (UX част 2)

15.11.2023 г.5 мин.

Доброто онлайн представяне е от изключително значение за съвремения бизнес. Фирменият уебсайт е един от основните елементи при първо впечатление за компанията Ви. Поради това потребителското изживяване (UX) следва да се вземе под внимание при създаването на нов уебсайт, както и при одит или редакция на вече съществуващ такъв. В следващите редове ще обобщим и ще разгледаме допълнително потребителското преживяване, като дадем и няколко идеи за подобряването му.

В „Какво е User Experience (UX) и какви са популярните примери за лошо потребителско изживяване?” разгледахме какво най-общо представлява UX и предложихме примери.

Добрият UX за даден уебсайт означава, че:

  1. Потребителят е посетил Вашия уебсайт.
  2. Преминал е през няколко различни страници.
  3. Разбрал е какво представлява уебсайта и какво предлага.
  4. Потребителят е станал клиент, като е получил нужната информация/услуга/продукт.

Съществуват редица фактори, които влияят на потребителското изживяване на уебсайта, което от своя страна може да се отрази позитивно или пагубно за конкретния бизнес.

 

Някои от тези фактори са:

  • Лесен ли е уебсайтът за използване?
  • Достъпност – Могат ли хора с увреждания да използват уебсайта?
  • Стойност – Предложеното съдържание на страницата прави ли полезно времето прекарано на нея?
  • Лесна ли е за използване и ориентир наличната навигация?
  • Вашият уебсайт отговаря ли на търсенето на потребителите?
  • Надеждност –­ Доверяват ли се потребителите на конкретната марка, идентичност, съдържание?

 

Какви са възможностите за подобряване на потребителското изживяване?

Съществуват различни варианти за подобряване на UX. Някои от тях се различават според индустрия, цели и аудитория.

Фирма Атамик е иновативна българска B2B онлайн платформа за продажба на индустриално оборудване, машини и консумативи. Вижте техния онлайн магазин: atamiq.com

1. Подобряване на скоростта на уебсайта

Оптимизирането на скоростта е в основата на потребителското изживяване. За достъп до Интернет се използват различни по тип и размер устройства, от всички части на света. Един от често срещаните проблеми при UX е бавното зареждане на уеб страницата.

Скоростта на уебсайта зависи от редица фактори: платформа използвана за изграждането му, големина на изображенията, скриптове, хостинг и т.н. Скоростта може да бъде измерена и подобрена като се използват готови инструменти или плъгини.

 

2. Избягване на грешка 404 – Page Not Found 

Грешките 404 могат да подразнят и най-търпеливите потребители, като това ги накара да преосмисят дали да се върне на дадения сайт. Бавното зареждане на страниците също може да бъде причина за грешка 404, а от там и за лошо потребителско изживяване.

 

3. Създаване на Mobile-Friendly уебсайт

Към момента преобладаващите устройства, с които потребителите посещават приложения и сайтове, са мобилните устройства. Това налага мисъл и планиране при създаване или адаптиране на уебстраници. Те трябва да са пригодени за оразмеряване към малки екрани. Това може да се постигне сравнително лесно при работа с готови теми в масови платформи като WordPress.

 

4. Присъствие на White Space (бяло пространство) между редове и елементи

Различните елементи, като бутони и изображения, трябва ясно да се открояват и да не се препокриват. 

При оформянето на текстовете на страницата следва да се използва четлив шрифт и да се оставя пространство между редове и различните абзаци.

 

5. Открояване на хиперлинковете

Хипервръзките се използват най-вече за насочване на потребителя към други страници или уебсайтове с релевантна информация. За доброто потребителско изживяване е важно думите в текста, на които може да се кликне, да се виждат ясно. Това се постига с използване на различен цвят, подчертаване и др.

 

За добър UX Вашият сайт трябва да е функционален, съвременен и с уместно съдържание. Не оставяйте нищо на случайността и тествайте различни варианти за секции и страници, които смятате, че не водят до достатъчно трафик. Поемете контрол върху потребителското изживяване на Вашия уебсайт, като не забравяте собствения си опит на конкурентни сайтове.

ПромоТех.bg подготви материала с помощта на информация от Ninjasites.com.

Източник на снимковия материал: Canva.com